Waterfilters

Filtratie installaties worden voornamelijk gebruikt voor de voorbehandeling voorafgaand op een andere waterbehandeling, water recyclage, kringloopwater, koelwater, ketelwater en het zuiveren van afvalwater. Het voordeel van een filtratie installatie is dat er een enorm aanbod is voor filtratie toepassingen. Eurowater heeft een groot aanbod aan waterfilters:

Actieve koolfilters

Een actieve koolfilter wordt gebruikt om vrije chloor, chloordioxide, chloramide, fenol, pesticiden en organische oplosmiddelen te verwijderen. Ook voor brouwerijen, waterbehandelingsbedrijven en afvalwaterbehandeling is dit een veelgebruikte toepassing. Actieve kool is een natuurlijk product dat bestaat uit hout, kool of kokosnoot.

Meer over actieve koolfilters

Ontijzeringsfilters

Een ontijzeringsinstallatie is een procesonderdeel in een drinkwaterinstallatie. Hierbij wordt het ijzer voor het grootste deel uit het water gefilterd. Ondiep water kan zeer grote hoeveelheden opgelost ijzer bevatten. Wanneer dit in contact komt met zuurstof kan dit aanslag veroorzaken op de waterleidingen. IJzer in het water heeft geen directe negatieve gevolgen op de gezondheid, maar heeft wel een aantal andere zeer negatieve effecten:

  1. Verstoppingen van leidingen.
  2. Vorming van roest.
  3. Inactivering van geneesmiddelen.
  4. Een zeer onaangename geur.
  5. Trekpleister voor bacteriën.
  6. Een te hoge hoeveelheid is af te raden.

Grondwater ontijzeren heeft dus een direct gevolg op drinkwater, en het is dus bijgevolg van essentieel belang dat wordt gedaan door Eurowater.

Meer over ontijzeringsfilters

Zandfilters

De zandfilters van Eurowater worden gebruikt om de hoeveelheid zand te verwijderen die zich in het water bevindt. Hiernaast gebeuren er ook diverse fysische en biologische processen die het water verder ontdoen van diverse andere stoffen (zoals ontijzering en ammoniumverwijdering). Bij behandeling van het grondwater wordt veel gebruik gemaakt van zandfiltratie om het opgeloste ijzer te verwijderen. Wanneer men het grondwater zal beluchten wordt het ijzer mangaan geoxideerd, en vormen er zich vlokken die door de zandfilter worden opgevangen. Na veelvoudig gebruik is kan de zandfilter vol geraken, en vereist deze reiniging. Het reinigen van een zandfilter gebeurt door lucht of water in een opwaartse beweging door de zandfilter te brengen.

Meer over zandfilters

 

 

Neem contact op met eurowater