Selectieve ionenwisselaars

Deze toestellen worden gebruikt voor de behandeling van bepaalde types metaalhoudend water. Dit type toestel wordt gebruikt in de industrie waar het residu aan zware metalen in het afvalwater te hoog is en waar specifieke overheidsmaatregelen wat betreft het afvalwater gelden. Selectieve ionenuitwisselaars worden als supplement aan een conventionele waterbehandeling toegevoegd.

Voordelen

Het is mogelijk om lozingswaarden van minder dan 0,1 mg/l per metaal voor de bivalente metalen te bereiken.

Installatie beschrijving

De standaardmodules leveren een debiet van 0,5 tot 10 m³/u. De selectieve ionenuitwisselaar type SEL-FNS wordt vervaardigd in 5 standaardmodules - allen met automatische regeneratie.

Deze installatie is opgebouwd uit een selectieve ionenwisselaar, een multimedia filter, en een actieve kool filter. Toepassing: Verwijdering van zware metalen bij de productie van printplaten.

 

Links