Ontgassers

Ontgassers worden gebruikt om het gehalte aan zuurstof, CO2 en lucht in het water te verminderen, voor de behandeling van voedingswater voor stoomketels en centrale stadsverwarmingsinstallties, en voor de ontluchting en desoxidatie van kringloop water. 

Voordelen

Vermindering van zuurstof en CO2 vermindert de kans op corrosie. Alle ontgassers zijn gemaakt met materialen die een lange levensduur verzekeren, hoge bedrijfszekerheid en een minimum aan onderhoud aan uw installatie.

beschrijving installatie

EUROWATER bouwt vier types ontgassers:

  • Thermische ontgassers
  • Vacuüm ontgassers 
  • CO2 ontgassers
  • Membraan ontgassers
Thermische ontgasser voor stoomketelwater. Deze installatie heeft een debiet van 4 m³/h.

Thermische ontgasser

Debiet: tot 40 m³/h.

Worden gebruikt voor de voorbehandeling van voedingswater voor stoomketels. Het zuurstofgehalte wordt tot zeer lage waarden gereduceerd. Kan geïsoleerd worden met minerale wol en afgedekt met aluminium plaat. De installatie is gebouwd volgens de EU richtlijn voor drukvaten van 29 mei 1997 (97/23/EF) (PED) en wordt geleverd met CE-label.

Vacuüm verdamper

Debieten: 50 m³/h.

Worden gebruikt voor de behandeling van voedingswater en kringloopwater in verwarmingscentrales. Het zuurstofgehalte wordt verminderd tot minder dan  0.1 mg/l. Kan in gegalvaniseerd staal of in roestvaststaal geleverd worden. 

 

CO2 ontgasser

CO2 ontgassers worden gebruikt in combinatie met decarbonatatie installaties en in gevallen waar het water een hoog bicarbonaatgehalte heeft. Debieten: tot 50 m³/h.
De ontgasser is opgebouwd uit een beluchtingstoren, een blower en een opvangreservoir. De beluchtingstoren is gevuld met pall ringen.
Contacteer ons voor meer informatie.

 

Membraan ontgasser

Verwijdering van CO2 en zuurstof (O2) zonder gebruik van chemicaliën.

Lees meer

 

Links