Mengbed installaties

Mengbed installatie.

Mengbedinstallaties worden gebruikt als polishers voor gedemineraliseerd dat geproduceerd werd in een automatische twee-tank kation/anion installatie of in een omgekeerde osmose installatie. De installatie kan eveneens middelmatige hoeveelheden gedemineraliseerd water produceren van een zeer hoge kwaliteit, rechtstreeks vanaf leidingwater. De installaties zijn eveneens beschikbaar met manuele regeneratie.

De mengbedinstallaties worden gebruikt als polishers in hoogtechnologische waterbehandelingsinstallaties, bijvoorbeeld in de medische en electronische industrie, ziekenhuizen, energiecentrales en voor de productie van middelmatige hoeveelheden gedemineraliseerd water. Door gedemineraliseerd water met een laag bicarbonaatgehalte te behandelen, kan een geleidbaarheid van minder dan 0,1 µS/cm bij 10°C bereikt worden. 

Installatie beschrijving

Debieten: Tot 50 m³/h. De installatie omvat een stel kation- en anionwisselaarsharsen, die geregenereerd worden met respectievelijk zoutzuur en natrium hydroxide. Het controlepaneel maakt het mogelijk om te kiezen tussen tijdssturing, volumesturing of via kwaliteitscontrole. Indien en continue werking gewenst wordt, kunnen duplex mengbed installties zo gestuurd worden dat er steeds één in werking is.

Lees meer

 

Links