Standaard produkten

Ons complete product gamma is gebaseerd op uitgeteste technieken binnen de filtratie, ionenwisseling en membraanfiltratie en is gebaseerd op een modulair opgebouwd concept dat aan de meeste noden voorziet.

Voor het gemak is het onderstaande overzicht alfabetisch opgesteld.

 

Actieve koolfilters

Een actieve koolfilter verwijdert vrije chloor, chloramines, chloordioxide, phenolen, organische solventen, pesticides en andere organsiche verbindingen.
Een actieve koolfilter beschermt een omgekeerde osmose toestel tegen oxidatie door de chloor in het drinkwater, waardoor de membranen langer meegaan. Ook in spoelcircuits met gedemineraliseerd is een actieve koolfilter zeer doeltreffend om organische verontreinigingen te verwijderen.

 
Omgekeerde osmose demineralisatie

Compacte demineralisatie units  CU:RO

Compacte installaties voor demineralisatie van water door omgekeerde osmose (RO toestel). Frame gemonteerde installatie bestaande uit een complete omgekeerde osmose samen met de voorbehandeling (actieve koolfilter en/of ontharder) – klaar voor gebruik!

 

Decarbonatatie installatie

Vermindering van de hardheid van het water en het bicarbonaat gehalte door middel van ionenuitwisseling. Enkele of dubbele tank installaties, frame gemonteerd.

 

Demineralisatie

Produceren gedemineraliseerd water door middel van ionenwisseling. Twee-tank installaties en mengbed installaties en SILEX/EUREX.

 

Doseerpompen

Voor de desinfectie, het alkaliniseren en pH aanpassing door middel van dosering van chemicaliën. Dit ter bescherming tegen corrosie en kalkafzetting.

 

Drukfilter installaties

Oxidatie en filtratie door drukfilters worden toegepast om ijzer, mangaan, ammonium, arseen en agressieve CO2 te verminderen in grond- en oppervlakte water. Drukfilters worden eveneens gebruikt om mechanische onzuiverheden te verwijderen.

 

EDI installaties

Een EDI toestel wordt gebruikt na omgekeerde osmose als polisher van gedemineraliseerd water om lage geleidbaarheid en silica gehaltes te bekomen. Zij worden o.a. ingezet om ultra zuiver water te bereiden.

 

Filtratie installaties

Filtratie van mechanische onzuiverheden. Filtratie installaties worden gebruikt als voorbehandeling in combinatie met andere waterbehandelingen, kringloopwater, ketelwater, koelwater en afvalwater. Deze groep omvat drukfilters voor filterzakken, patronenfilters, zandfilters, multimediafilters enz.

 

Mengbed installaties

Mengbedinstallaties worden gebruikt als polishers (eveneens bekend als volledig ontharden) van gedemineraliseerd water afkomstig van een kation/anion demineralisatie installatie of van een omgekeerde osmose installatie, om water met een zeer lage geleidbaarheid en laag silica gehalte te produceren. Zie ook EDI installaties.

Mengbedinstallaties worden eveneens gebruikt om middelmatige hoeveelheden gedemineraliseerd water te produceren van een zeer hoge kwaliteit, en dit rechtstreeks vanaf leidingwater.

 

Nanofiltratie installaties

Nanofiltratie installaties worden gebruikt voor de vermindering van het gehalte aan organische stoffen, kleur, sulfaten, chlorides, fluorides, bacteriën en virussen. Kan eveneens zeer voordelig gebruikt worden als gedeeltelijke ontharder.

Nanofiltratie, wat een membraantechnologie is, wordt typisch gebruikt voor de behandeling van drinkwater en proceswater.

 

Omgekeerde osmose

Volledige demineralisatie door middel van membraan technologie. De benaming omgekeerd osmose wordt veelal afgekort tot RO (reverse osmosis). Omgekeerd osmose installaties worden gebruikt om gedemineraliseerd/onthard water te bereiden zonder gebruik van zoutzuur en natriumhydroxide.

Membraan ontgassers voor O2 en CO2 verwijdering

Membraan ontgassers

Membraan ontgassers verwijderen de CO2 en de O2 uit water zonder gebruik van chemicaliën. Klik op de foto voor meer informatie.

 

Ontgassers

Vermindering van het gehalte aan zuurstof, CO2 en lucht opgelost in het water. Deze groep bevat thermische ontgassers, vacuüm ontgassersC02 ontgassers en membraanontgassers.

 

Ontharders

Of waterverzachters zorgen voor een vermindering van de waterhardheid door middel van ionenuitwisseling. Ontharders wisselen de calcium- en magnesiumionen in het water om met natrium ionen.

 

Selectieve ionenwisselaars

Behandeling van bepaalde types van industriëel afvalwater met te hoge metaalgehaltes.

 

UV-desinfectie

Met UV licht wordt de bacteriologische groei in het water op een efficiënte manier beperkt. UV stralen van 254 nm doden pathogene micro-organismen door middel van foto-oxidatie van hun DNA. Bepalend voor een efficiënte desinfectie van het water zijn de doorstroomtijd en de intensiteit van het UV-licht. UV-toestellen zijn eenvoudig te plaatsen en vergen weinig onderhoud.

 

Ozon behandeling

Met ozon wordt het water gedesinfecteerd en geoxideeerd. Ozon is een alternatief voor desinfectie met UV-toestellen of desinfectie door dosering van chemicaliën. Ozon is een veel krachtiger desinfectant dan chloor, chlooramines en chloordioxide. In tegenstelling tot de vorige producten laat ozon geen restproduct achter in het water. De dosering wordt aangepast aan de toepassing: desinfectie, ontkleuring, ontgeuring of COD vermindering. EUROWATER Belgium werkt samen met Xylem-Wedeco en Heyl-Neomeris voor de levering en plaatsing van kleine ozon systemen. Een ozon installatie wordt opgebouwd uit een ozon generator (de ozon wordt er gegenereerd op basis van omgevingslucht of zuurstof), een injectiesysteem en een reactievat. Contacteer ons voor meer informatie. 
 

                                  Waterverzachters:   zie Ontharders

Contacteer ons voor meer informatie

 

Contactformulier

uw vraag 
Naam bedrijf* 
Naam * 
Adres 
Postcode en stad 
Land 
Telefoon of 
Email* 

Lees meer

 

Links