Gedemineraliseerd water zonder noodzaak van chemicaliën – gemakkelijk en handig

SILEX en EUREX installaties worden gebruikt voor de productie van water van de hoogste kwaliteit. Het concept is ontworpen met als doel een eenvoudige werking en een externe regeneratie.

Water van top kwaliteit

De installaties zijn mengbed installaties omdat ze bestaan uit een mengsel van geladen kation en anion wisselaars. Bij doorgang van het water door de ionenwisselaars, worden de opgeloste mineralen uitgewisseld met waterstof en hydroxide ionen. Het resultaat is mineraalvrij water van een hoge kwaliteit met een geleidbaarheid lager dan 0,1 µS/cm.


Externe regeneratie

De regeneratie zelf gebeurt in ons regeneratiecentrale in onze fabriek in Denemarken. De tank met verzadigde harsen wordt opgestuurd. Dezelfde tank wordt teruggestuurd met nieuw geregenereerde harsen. Zo vermijdt u als gebruiker contact met chemicaliënen. Terzelfdertijd zijn de installaties eenvoudig te bedienen en te behandelen.

Kwaliteitsmonitoring en kwaliteitscontrole

De geleidbaarheid van het water en dus eveneens de kwaliteit wordt continu weergegeven op een electrische geleidbaarheidsmeter. Wanneer de ingestelde kwaliteitslimiet overschreden wordt, dient het ionenwisselaarsmateriaal geregenereerd te worden waarna de installatie terug gebruiksklaar is. EUROWATER kan geleidbaarheidsmeters leveren met of zonder alarm. Teneinde te controleren of de regeneratie goed verlopen is, wordt een kwaliteitscontrole uitgevoerd vóór de verzending. Deze kwalitietscontrole garandeert u water van de hoogste kwaliteit. UROWATER is synoniem voor veiligheid.

Plaatsbesparend

Het principe van de externe regeneratie is plaatsbesparend omdat u geen chemicaliën en regeneratietanks ter plaatse dient te stokkeren Terzelfdertijd is het een economisch interessante oplossing omdat u niet moet investeren in vrij dure apparatuur voor de regeneratie.

 

SILEX I B en II B

Debieten: Tot 5 l/min.

Patronen systeem.

 

 

SILEX 11 en 21

Debieten: Tot 7 l/min.

De tank is uit roestvaststaal en voorzien van handvaten. Inclusief bedieningspaneel.

 

EUREX en EUREX-H

Debieten: Tot 14 m³/h.

Tank op transport frame. Inclusief bedieningspaneel.

Lees meer

 

Links