Industriële waterbehandeling

Er zijn meerdere technieken voor waterbehandeling. De steeds grotere vraag naar water door de industrie doen het waterverbruik aan een steeds sneller tempo toenemen. Nochtans zijn de watervoorraden van onze planeet beperkt, ondoordacht gebruik verhoogt dan ook het risico dat water ooit een zeldzaam goed zal worden.

Regenwater wordt het vervuild door rook en de uitstoot van giftige stoffen. Bovendien is het onderhevig aan het biologische proces waardoor ook organische en minerale afvalstoffen worden opgenomen. Tenslotte neemt het nog bepaalde stoffen op wanneer het door de bodem dringt, en wordt het vervuild door mens en industrie. Met andere woorden met waterbehandelingsinstallaties kan men zichtbare (bezinksel in het water) of onzichtbare (zoutoplossingen en kalk) onzuiverheden uit het water verwijderen.

Waterbehandelingen hebben tot doel bepaalde fysische of chemische bestanddelen te verwijderen of te verminderen, omdat ze enerzijds verstopping, kalkafzetting of corrosie kunnen veroorzaken of anderzijds ongewenst zijn. Om deze ongemakken, die bovendien veel geld kunnen kosten, te vermijden is het nodig om het water te behandelen. Men moet met andere woorden de samenstelling van het water zo veranderen binnen de grenzen die de wet bepaalt.

EUROWATER heeft tientallen jaren ervaring in het ontwerpen, produceren, verkopen, en onderhouden van waterbehandelingsinstallaties en het zuiveren van water. Deze installaties zijn specifiek ontwikkeld voor uw toepassingen en staan garant voor een lange levensduur, een zeer hoge bedrijfszekerheid en een lage onderhoudsgraad.

EUROWATER is actief in de volgende industrieën: automobiel, glas, chemie, elektronica, farmacie, metaal, laboratoria, oppervlaktebehandeling, textiel, wasserijen, waterleidingsbedrijven en ziekenhuizen.

Ons toepassingsgebied omvat: drinkwater, proceswater, stoomketel voedingswater, koelwater, en spoelwater.

Ons productenpakket omvat:  en filtratie,  onthardingdemineralisatieelectro-deionisatiedecarbonatatie,  UV-desinfectie,  selectieve ionenwisselingactief koolfiltratie en ontgassing.   

Deze installaties kunnen eveneens op frame of in een container gebouwd worden voor extra kosten- en tijdsbesparing.

Eurowater staat eveneens in voor de opvolging, analyses en metingen die noodzakelijk zijn voor een optimale dosering van producten aan uw stoomketelwater en uw koelwater. U kunt bij ons terecht voor zowel advies, opvolging als opleiding. Daarenboven bent u bij EUROWATER niet gebonden aan een bepaalde leverancier voor uw producten.
 
Ons doel is de verlaging van uw bedrijfskosten en verhoging van de bedrijfszekerheid. Zo efficiënt mogelijk produceren met een zo rendabel mogelijke investering.