Verwijderen van pesticiden

Oorzaak

Verontreiniging met pesticides komt nog steeds voor. Vooral ondiep putwater en oppervlaktewater bevatten sporen van pesticides. Via afvalwater dat in waterlopen gestort wordt komen ook restanten van medicijnen in het oppervlaktewater terecht.

Oplossing

Geactiveerde kool bezit een zeer groot adsorptieoppervlak en is uiterst geschikt om pesticides en aanverwante organische bestanddelen te binden. De actieve kool wordt in een drukfilter gevuld en wordt na een bepaalde tijd vervangen.

Actieve kool is een natuurlijk product gemaakt van steenkool, hout, of cocosnootschalen.

Een actieve koolfilter kan ook chloor uit drinkwater verwijderen. (o.a. belangrijk als bescherming van omgekeerde osmosemembranen).

Een actieve koolfilter wordt gebruikt voor de verwijdering van pesticides, chloor, organische bestanddelen, fenolen, olie en koolwaterstoffen. Deze installatie heeft een capaciteit van 50 m³/h.

Lees meer

 

Links