Verwijderen van bacteriën

Bron

Om het gehalte aan bacteriën in drinkwater te bepalen wordt de bacteriëntelling geanalyseerd. Meer bepaald het totaal aantal bacteriën bij een cultuur aan 22°C en 37°C respectivelijk. Bij 22°C zijn het bacteriën die meestal geen ziekten veroorzaken. De telling bij 37°C geeft het aantal ziekteverwekkende bacteriën. Daarom moet dit kiemgetal laag blijven. Micro-biologische groei in drinkwater bestaat o.a. uit bacteriën, virussen, algen en schimmels.

Oplossing

De bacteriën kunnen effecient berperkt worden door middel van ultraviolet licht, omdat micro-organismen zeer gevoelig zijn aan UV-licht. Bij een golflengte van 254 nm (nanometer) doodt UV-licht bacteriën, virussen, algen en schimmels, door het DNA van het micro-organisme af te breken. Desinfectie met UV-licht kan bij praktisch alle soorten water toegepast worden.

UV desinfectie installatie met een debiet van 108 m³/h

Lees meer

 

Links