Zuiver drinkwater

 
zuiver drinkwater

Veel drinkwatermaatschappijen en bedrijven hebben problemen met de aanwezigheid van natuurlijke mineralen, organische stoffen, vaste deeltjes, en gassen in het putwater. Om bepaalde schadelijke elementen neer te slaan, moet het water geoxideerd en belucht worden. Een geïntegreerd oxidatie- en sproeisysteem in onze drukfilters zorgt voor een optimale oxidatie op het juiste moment in het filtratieproces.

Het doel is zuiver drinkwater te produceren dat in overeenstemming is met de actuele drinkwaternormen en richtlijnen. Download de EG-richtlijn betreffende drinkwater onder Lees meer hiernaast.

Houd er rekening mee dat de wetgeving op dit gebied varieert van land tot land. Contacteer ons voor de juiste informatie voor uw streek.

In onze Referentiepagina vindt u tal van voorbeelden uit de praktijk. Selecteer 'Drinkwater' bij Toepassing.

 

Lees meer 

 

Links