Drinkwaterzuivering

 

Onder drinkwater verstaan we al het water dat geschikt is voor menselijke consumptie. Geen enkel voedingsproduct als drinkwater wordt zo streng gecontroleerd als ons drinkwater. Deze moet minstens aan 60 wettelijke regels voldoen, waardoor drinkwater zuiveren wel een must is.
 
Enorm veel drinkwaterbedrijven, bedrijven en huishoudens hebben problemen met de aanwezigheid van organische stoffen, deeltjes, gassen en natuurlijke mineralen in het putwater. Ook voor hen is een drinkwater zuivering noodzakelijk, waardoor een optimale oxidatie op het juiste moment in het fitratieproces wordt bekomen.
 
Eurowater bereidt zuivert en is gespecialiseerd in drinkwatervoorziening voor diverse sectoren en huishoudens. Het doel hiervan is dat het geproduceerde drinkwater overeenstemt met de huidige drinkwaternormen en richtlijnen. Een aandachtspunt is dat richtlijnen variëren per land.
 
De drukfilters van Eurowater  zijn een zeer belangrijk element voor alle oplossingen voor waterbehandelingen. Het opgepompte putwater uit boorputten heeft heel vaak een zeer laag zuurstofgehalte en een zeer hoge hoeveelheid ijzer en mangaan. De complexiteit van de waterbehandeling wordt bepaald door de kwaliteit van het ruwe water. Aan de hand hiervan zal Eurowater een aanbieding op maat aanbieden.
 
Veel kleine bedrijven zijn niet verbonden met het openbare waterleidingsnetwerk. Hiervoor biedt Eurowater kleine drinkwaterinstallaties aan. Het is mogelijk om een kleine private behandelingsinstallatie aan te leveren, die één of meerdere eigendommen kan bedienen.
 
 

 

Private watervoorzieningsmaatschappij met een capaciteit van 2 x 35 m³/h. De oplossing bestaat uit drukfilters, beluchting, ontgasser, spoelpomp, frequentie gestuurde pompgroep, en volledig automatische sturing.

Een EUROWATER drinkwaterbereiding

Een voorbeeld van een EUROWATER drinkwaterbereidingsinstallatie voor de behandeling van het grondwater wordt hieronder beschreven en geïllustreerd.

1) Ruw water

Na het oppompen van het grond- of oppervlaktewater, wordt het ruw water rechtstreeks naar de drukfilter gestuurd.

2) Oxidatie en filtratie

De oxidatie en de filtratie vinden plaats in een drukfilter waar het water wordt belucht om voldoende zuurstof in het water te brengen, zodat het water voldoet aan de huidige normen.

2a) Drukfilter

Drukfilters zijn gedimensioneerd op basis van de kwaliteit van het ruwe water, en de vulling is individueel samengesteld in functie van de noodzaak tot neutraliseren van agressieve kooldioxide en het verwijderen van ijzer, mangaan, ammonium-, en vaste deeltjes.

2b) Blower en spoelpomp voor tegenspoeling

De stoffen die worden vastgehouden in de filter worden verwijderd bij het tegenspoelen. Periodieke spoelingen waarbij de frequentie, de intensiteit en duur worden vastgesteld volgens noodzaak.

2c) Beluchtingsapparatuur

De beluchtingsapparatuur bestaat uit een luchtcompressor met drukregeling.

3) Zuiver water tank

Na de oxidatie en filtratie, wordt het drinkwater opgeslagen in een zuiver water tank, voordat het wordt verdeeld naar de consument.

4) Verdeling

De verdeling gebeurt door middel van een frequentie-gestuurde pompgroep.

5) Sturing (PLC)

Het hele proces wordt centraal gestuurd, geregeld en opgevolgd vanuit een automatische stuureenheid met PLC.

Lees meer

 

Links