Centrale verwarmings kringlopen

Aanmaakwater voor centrale stadsverwarmingsinstallatie bestaande uit een omgekeerde osmose van 15 m³/h en ontharder als voorbehandeling voor de verwijdering van calcium en magnesium

Aanmaakwater en circulatiewater van optimale kwaliteit dient ontgast en gedemineraliseerd te zijn, vrij van mechanische deeltjes en op passende manier gedoseerd met zo weinig mogelijk chemicaliën.

Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, loopt men het risico op corrosie en verstoppingen van de installatie – wat op zijn beurt kan leiden tot breuk en een verkorte levensduur van de installatie.

Aanmaakwater en deelstroomdemineralisatie

Ons standaard productengamma bevat zowel behandelingen voor aanmaakwater als voor deelstroomdemineralisatie. Ontharding, demineralisatie, ontgassing en decarbonatatie maken deel uit van onze oplossing.

Een investering die zich terugbetaalt

Investeren in een EUROWATER waterbehandelingsinstallatie loont.Er zijn ontelbare directe en meetbare voordelen aan verbonden, waaronder: corrosievermindering - biocorrosie inclusief een verlaagd chemicaliënverbruik en een verlengde levensduur van de installatie.

Lees meer

 

Links