Waterbehandeling voor stoomketels en hoge druk stoomturbines

De schade veroorzaakt in stoomketels en verwarmingsinstallaties is hoofdzakelijk afkomstig van de reactie van opgeloste zuurstof in het water, van het vrije koolzuur en van kalkafzettingen door de hardheid van het water. Een correcte waterbehandeling is een belangrijk element voor een probleemloze en zuinige werking van de stoomketel. Het zorgt tevens voor een optimale stoomkwaliteit. Problemen afkomstig van kalkafzetting, corrosie, frequent spuien en hoog verbruik aan chemicaliën worden sterk verminderd met een EUROWATER waterbehandelingsinstallatie. Onze waterbehandelingsinstallaties garanderen u een lange levensduur en zuinige werking van uw installatie.

Op onze Referentiepagina vindt u tal van voorbeelden uit de praktijk. Selecteer Stoomketel bij 'Toepassing'.

Individuele eisen

EUROWATER heeft een grote expertise in het oplossen van problemen met de stoomketelwerking. Oplossingen worden geoptimaliseerd op basis van individuele behoeften. Lees meer onder de individuele rubrieken: Ontharden, demineralisatie, ontluchting, EDI en doseren.

Klik hier voor een voorbeeld van een waterbehandeling voor stoomketels

Klik hier voor meer informatie over het belang en de normen voor hardheid, geleidbaarheid, zuurstof en pH voor stoomketelwater.

Zuinige en veilige werking

De waterbehandeling heeft als doel:

  • Reduceren van de corrosie
  • Zuivere en droge stoom productie
  • Reduceren spuihoeveelheid
  • Beperken van het gebruik van chemicaliën
  • Optimaal rendement halen uit de stoomketel

Analyses en opvolging

EUROWATER staat eveneens in voor de opvolging, analyses en metingen ter plaatse die noodzakelijk zijn voor een optimale dosering van producten aan uw stoomketelwater. U kunt bij ons terecht voor zowel advies, opvolging als opleiding. Daarenboven bent u bij EUROWATER niet gebonden aan een bepaalde leverancier voor uw producten. Ons doel is de verlaging van uw bedrijfskosten en verhoging van de bedrijfszekerheid. Zo efficiënt mogelijk produceren met een zo rendabel mogelijke investering. Eurowater verricht deze dienst in samenwerking met gespecialiseerde bedrijven, chemicaliën fabrikanten en leveranciers.

Ketelwaterbehandeling met omgekeerde osmose
Tweetraps omgekeerde osmose DPRO 02-16/12, met een debiet van 2,5 m³/h.
Stoombereiding met gedemineraliseerd water via ionenwisselaars
Stoomketelvoedingswater voor hoge stoom drukturbines. De oplossing bestaat uit UPCORE demineralisatie installatie, CO2 ontgasser, en mengbed. Lage waarden voor de geleidbaarheid en silica.

Lees meer

 

Links