Koelwater

250 m³/h deelstroomfiltratie door multimedia-filter bij een farmaceutisch bedrijf

Koelsystemen zijn onderverdeeld in drie soorten:

  • Doorstroom systemen
  • Gesloten kringlopen
  • Open kringlopen
Open kringlopen zijn de meest voorkomende installaties met als voorbeelden koeltorens en verdampingscondensors. Tegelijkertijd komen waterbehandelingsinstallaties ook het meest voor bij open kringlopen. Waterbehandeling wordt uitgevoerd om de kans op kalkafzetting, neerslag, fouling, corrosie en biologische groei te minimaliseren.

 

Complete oplossingen

Een optimale oplossing voor een adekwate koelwaterbehandeling bestaat uit een continue afvoer van de juiste hoeveelheid water (spuien), het ontharden van het water, deelstroomfiltratie en een juiste dosering van een corrosie inhibitor. Eurowater kan u helpen met de klassieke producten zoals polyfosfaat en van hypochloriet, maar ook met het modernere corrosie inhibitor Cetamine . Dit prodcut geeft spectaculaire verbeteringen wat betreft corrosie en lekkage problemen. Cetamine legt een film op het metaaloppervlak waardoor de corrosie praktisch volledig gestopt wordt.
EUROWATER is in staat om complete oplossingen te leveren voor uw project. Waterbehandelingstoestellen, doseerinstallaties en chemicaliën. Contacteer ons voor meer informatie.

Optimale besparing

Een correcte behandeling van koelwater verzekert u van een optimale werking en verlengt de levensduur van de koelinstallatie aanzienlijk. EUROWATER heeft ruime ervaring in het leveren van betrouwbare en veilige oplossingen voor een efficiënte koelwaterinstallatie.

 

Lees meer

 

Links