REACH

In december 2006, hebben het Europees Parlement en de Raad een nieuwe reglementering goedgekeurd betreffende de chemische stoffen en hun veilig gebruik, genaamd REACH.

Het doel van REACH is de registratie en het documenteren van het gebruik van chemische stoffen om zo een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu te verzekeren. En dit door een betere en vroegere identificatie van de intrinsieke eigenschappen van de chemische stoffen.
 
REACH omvat
 
"Registration" – registratie van elk chemisch product
"Evaluation" – evaluatie van de karakteristieken en de effecten van de producten
"Authorisation" – goedkeuring van bepaalde problematische producten
"Chemicals" – chemische producten die dienen geregistreerd te worden
 
EUROWATER is in overeenstemming met REACH. U kunt onze bevestigingsbrief downloaden bij Lees meer.

Lees meer

 

Links