Our World is Water


Water vormt de basis van alle leven op aarde. Terzeldertijd vormt de aanwezigheid van water de bestaansreden van EUROWATER. Onze waarden zijn gesteund op ons verlangen om waterbehandelingsinstallaties te leveren in nauwe samenwerking met de klant. Voor onze werknemers proberen wij een werkomgeving te creëren die zo aantrekkelijk mogelijk is voor zowel de huidige als de toekomstige werknemers.

Verspreid over de ganse wereld zijn wij dagelijks betrokken bij de bereiding van drinkbaar water voor millioenen gebruikers en van zuiver water voor verschillende boeiende industriële toepassingen. Al onze activiteiten zijn geconcentreerd rond de ontwikkeling, de productie, en de marketing van water van waterbehandelingsinstallaties van hoge kwaliteit. Wij zijn fier te kunnen zeggen dat onze werkwereld water is. Water als drinkwater voor huishoudens, water als spoelwater voor de oppervlaktebehandeling, water voor de bereiding van stoom in stoomketels, enz…
 
Toegang tot zuiver water is steeds essentieel voor ons geweest, en zal ook steeds zo blijven. De noodzaak voor zuiver drinkwater en de vraag naar water met een hoge kwalitiet is met de jaren steeds blijven toegnemen.

Daarom zijn wij verheugd om onze klanten waterbehandelingsinstallaties aan te bieden die water kunnen behandelen op een optimale manier, zodat ook hun wereld water wordt.

Lees meer

 

Links