Wasserijen

Het hart van een wasserij is zijn waterbehandeling, welke van cruciaal belang is voor een goede werking van de wasserij.
Geen zuiver water = geen propere kledij. 

Het doel van de waterbehandeling

In wasserijen wordt het water voor verschillende toepassingen gebruikt, telkens met de bedoeling om verkleuring van witgoed, procesproblemen, en corrosie te vermijden. Het behandelde water dient voor de productie van zuivere en droge stoom, en om een minimum verbruik aan chemicaliën te hebben. Indien het water niet goed behandeld wordt, zullen o.a. de wasmachines en de stoomketel sneller slijtage oplopen.

 

Toepassingen van water in het wasproces

Water wordt in het eigenlijke wasproces gebruikt samen met detergenten die typisch samengesteld zijn uit oppervlakteactieve stoffen, complexvormers, enzymes, bleekmiddelen, en parfums. Het zijn de oppervlakteactieve stoffen die samen met het water het vuil oplossen en verwijderen. Opdat het water geschikt zou zijn als waswater, is het belangrijk dat de hardheid verwijderd wordt. De complexvormers binden – tot op een zekere hoogte –het calcium in het water, maar de beste oplossing is het water te ontharden met een waterontharder. Het is de hardheidgraad van het water dat bepaalt hoeveel complexvormers, en dus hoeveel detergent zal moeten gedoseerd worden. In gebieden met hard water, zullen oppervlakteactieve stoffen overgedoseerd worden.
 
Het doel van het gebruik van waterontharders met ionenwisselaars is daarom voor de:  
  • Vermindering van het verbruik aan detergenten en aldus hun impact op het milieu
  • Verhinderen van afzetten van lagen op verwarmingsoppervlakten als gevolg van de neerslag van calcium
  • Vermijden van stilstand voor herstellen van defecte verwarmingselementen
  • Verhinderen van de vorming van fosfaat slib, gevormd door het neerslaan van calcium zepen
  • Verwijderen van de hardheid van het water wat de was stijf maakt

Meer en meer wasserijen maken eveneens gebruik van omgekeerde osmose om gedemineraliseerd water te bereiden en zo de spui van hun stoomketel drastisch te verminderen. Dit betekent een grote kostenbesparing op water en energie.

 

Toepassingen: Proceswater, Stoomketelwater

Een correcte waterbehandeling verzekert een verlengde levensduur van machines en stoomketels in de wasserijen.

Lees meer

 

Links