Land- en tuinbouw

Vier drukfilters voor de zuivering van putwater. Het water wordt gebruikt in de serres.

Land- en tuinbouw

Drinkwater voor mens en dier, voor het wassen van kledij, reinigen van melkinstallaties, bevochtiging in varkensstallen en beregening in serres  –  de behoeften voor water zijn talrijk en kwaliteitseisen evenzeer. Mensen, planten en dieren die zich niet goed voelen, verkleurde was, bruine sanitaire toestellen, verstopte buizen en sproeiers, zijn typische aanwijzingen dat het water niet is zoals het zou moeten zijn.
Een goede waterkwaliteit zal de stress bij dieren tot een minimum beperken. Zo heeft de kwaliteit van het drinkwater een grote invloed op de eierproductie bij leghennen, op de vleesproductie bij varkens en de melkproductie bij koeien. Een optimale waterkwaliteit zorgt ervoor dat de dieren graag en dus voldoende drinken, dat toxische stoffen goed afgevoerd worden, dat de spijsvertering en darmen goed werken enz. Het maakt de dieren zo weerbaarder tegen mogelijke infecties. Het belang van de waterkwaliteit wordt vaak onderschat omdat men enkel de kostprijs ziet en niet de gevolgen van een minderwaardige kwaliteit (pH; smaak, geur enz.)

Kalk en ijzer in het water veroorzaken verstoppingen aan drinknippels, sproeikoppen en andere waterverdeelsystemen. Een goede waterbehandeling bespaart u veel op het het onderhoud van de waterbedeling.
Het desinfecteren van het water, de leidingen en verdeelsystemen vraagt een bijzondere aandacht. EUROWATER levert u een passende oplossing met doseerpompen of met UV-lampen. Het ontwerp van de installatie en  de verdeelleidingen is mede bepalend voor een goede bacteriologische kwaliteit van het water op lange termijn.

Wateranalyses

Een wateranalyse en de kwaliteitseisen voor de diverse soorten water vormen de basis voor de keuze van een optimale oplossing. De wateranalyse wordt ofwel intern of in een extern laboratorium doorgevoerd.

Behandelingstypes 

Voor de land- en tuinbouw zijn de volgende waterbronnen mogelijk:

  • diep grondwater 
  • leidingwater
  • ondiep grondwater
  • open put
  • regenwater
  • oppervlaktewater
  • drainagewater

Hoe kritischer de toepassing, hoe hoger de kwaliteit van het water. EUROWATER Belgium kan u adviseren voor elk type water, rekening houdend met de kwaliteit van het voorhanden zijnde water en met de normen die dienen behaald te worden. Onze installaties gaan van eenvoudige ontijzeringsfilters tot complete systemen voor de verwijdering van ijzer, mangaan, ammonium, kalk, bacteriologische verontreiniging.


Waternormen

De normen waaraan het water dient te beantwoorden zijn afhankelijk van het soort vee dat er gebruik zal van maken. Zie hiernaast bij Lees meer voor een link naar de actuele normen in Vlaanderen. EUROWATER garandeert een eindkwaliteit op basis van een grondige analyse.

Specifieke investering

Het brede productgamma van EUROWATER laat u toe om een passende investering samen te stellen. Met onze modulair opgebouwde systemen kunt u probleemloos een optimale individuele oplossing samenstellen en dit aan concurrentiële prijzen.
Drukfiltratie, ontijzeren, ontharden, demineralisatie en UV-desinfectie zijn de meest voorkomende behandelingen. EUROWATER heeft in samenwerking met overheidsinstanties met succes beproefde behandelingsinstallaties ontworpen voor de behandeling van zowel putwater als oppervlaktewater.

Ruime ervaring

EUROWATER heeft samengewerkt met het POVLT, Kenniscentrum Water voor Land-en Tuinbouw in een project voor de behandeling van oppervlaktewater. Dit project werd medegefinancierd door de Europese Unie en Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij. De waterbehandeling omvat een rooster, een snelle zandfilter, een actief koolfilter en een UV-desinfectie met recirculatie. Het water is geschikt als drinkwater voor melkvee en varkens. Voor meer informatie: zie videoreportage bij Lees meer.

Oordeelkundig gebruik van water in de Land- en Tuinbouw.

Het Kenniscentrum Water voor Land- en Tuinbouw heeft ruime ervaring in het oordeelkundig gebruik en de diverse mogelijkheden om water te besparen in de Land- en Tuinbouw. Zie hun presentatie daarover bij Lees meer.

 

Toepassingen: Drinkwater, Proceswater, Stoomketelwater, Koelwater

Lees meer

 

Links