Water besparing in het Arla zuivelbedrijf

Nieuwe water technologie van EUROWATER vermindert het waterverlies met meer dan 75% tot voordeel zowel het zuivelbedrijf als het lokale milieu.

STFA ontharder met een totale capaciteit van 40 m³/h.
STFA ontharder met een totale capaciteit van 40 m³/h.
 

Het zuivelbedrijf is gevestigd in Brabrand ten westen van Aarhus en is eigendom van de Deense zuivelgroep Arla. Arla is een voedingsbedrijf dat zijn verantwoordelijkheid opneemt om op een duurzame manier te verwerken en te produceren. In deze context speelt waterverbruik een belangrijke rol en waterbesparing stond hoog op de agenda bij de vervanging en modernisatie van de waterbehandelingsinstallatie van het zuivelbedrijf. De keuze viel op een serie van standaard waterbehandelingstoestellen van EUROWATER, die allemaal ontworpen zijn voor een laag waterverbruik.

Intelligent ontwerp van de waterontharder

Een nabijgelegen waterbedrijf voorziet het zuivelbedrijf van zuiver drinkwater. Zuivelproducten vereisen zuiver water in verschillende kwaliteiten; drinkwater kwaliteit is onvoldoende. Het grootste watervolume - ongeveer 90.000 m³ per jaar - wordt gebruikt voor verschillende toepassingen zoals: condenser, koelwater voor homogenisator, en warmtewisselaars voor pasteurisatie installaties en centrifugale afscheiders. Hierbij is het belangrijk dat het water onthard is om kalkneerslag te verhinderen. M.a.w. , zacht water minimalieert de werkingskosten en verlengt de levensduur van de technische installaties en de toestellen.

De oplossing is een ontharder van het type STFA bestaande uit twee tanks met ionenwisselaar harsen. De ontharder heeft een totale behandelingscapaciteit van 40 m³/h en is ontworpen met een verdeelsysteem dat een gelijkmatige verdeling van de waterstroom garandeert waarbij de capaciteit (het totale volume van filter media) volledig benud wordt. Het geproduceerde water wordt opgevangen in een reservoir van 15 m³ van waaruit frequentiegestuurde pompen het water verdelen naar de productie afdelingen.

Wanneer de installatie zijn capaciteit bereikt heeft en verzadigd is, wordt ze geregenereerd met een verzadigde zoutoplossing beter bekend als pekel. De kosten voor zout en regeneratiewater vertegenwoordigen een belangrijk deel van de totale werkingskosten. Om dit te optimaliseren is de installatie uitgevoerd met een aantal speciale kenmerken die het zout- en waterverbruik minimaliseren:

  • Monitoring van de kwaliteit van het regeneratiewater. Wanneer de ionen wisselaar harsen gereinigd zijn, stopt de regeneratie.
  • Zoveel als mogelijk hergebruik van regeneratiewater van de verschillende regeneratie fases.
  • Exact ontwerp van de installatie om zo enkel en alleen de hoeveelheid zout te gebruiken die de installatie nodig heeft - ongeacht de omgevingstemperatuur.

De pekel voor de regeneraties wordt bereid met een pekelbereider; dit is een automatisch systeem voor de bereiding van grote hoeveelheden zoutoplossing. Het systeem kan hoeveelheden van een ton zout per keer verwerken. Het zuivelbedrijf gebruikt fijn zout in big bags. Het vullen gebeurt eenmaal per week met behulp van een takelbrug boven de pekelbereider en dit in overeenstemming met de lokale milieu- en veiligheidsvoorschriften.

RO-PLUS omgekeerde osmose toestel met een uitzonderlijk hoge water recovery. In vergelijking tot klassieke omgekeerde osmose systemen, is het waterverlies verminderd met 60%
RO-PLUS omgekeerde osmose toestel met een uitzonderlijk hoge water recovery. In vergelijking tot klassieke omgekeerde osmose systemen, is het waterverlies verminderd met 60%
 

Gedemineraliseerd water met een waterbesparende RO

Een jaarlijks water volume van ongeveer 5.000 m³ zacht water wordt verder behandeld en gebruikt als voedingswater voor stoomketel, laboratorium gebruik, en interne koeling van een vulmachine. Hier is het belangrijk dat het water gedemineraliseerd is, m.a.w. vrij van zouten. Dit wordt bereikt in een omgekeerde osmose installatie die gebruik maakt van membraan technologie om gedemineraliseerd water te produceren zonder gebruik van chemicaliën. Het omgekeerde osmose systeem is van het type RO-PLUS, gekenmerkt door een uitzonderlijk hoge water recovery. In vergelijking met een klassiek omgekeerd osmosesysteem, wordt het waterverlies met 60% verminderd. In dit geval werd een grote besparing gerealiseerd op het waterverbruik.

Totale waterbesparing

De toatale jaarlijkse waterbesparing loopt op tot ongeveer 5.500 m³. Het zuivelbedrijf betaalt voor haar water en lozingskost EUR 4.16 per m³. Hierdoor bespaart het ongeveer EUR 23.000 per jaar op de waterfactuur. Daarbovenop komen nog de besparingen op het zout- en energieverbruik die voortvloeien uit de verschillende extra moderniseringsmaatregelen.

Gegarandeerde watervoorziening

Gedurende de implementatie van het gehele project, stond een geagarandeerde en continue watervoorziening hoog op de agenda. Eén van de voorwwarden was dat de bestaande ruimte die de oude waterbehandeling bevatte gemoderniseerd werd en tevens zou dienen als locatie voor de neiuwe installatie. Zuivelproductie draait 24/7 gedurende het ganse jaar, zodat het zuivelbedrijf niet zonder water kon komen gedurende de modernisatieperiode van acht weken. Deze uitdaging werd opgelost met behulp van een huurinstallatie van EUROWATER. In dit geval werden een ontharder en omgekeerde osmose samengebouwd in een 20 voet container geleverd, klaar voor gebruik. De noodzakelijke installatie was op voorhand gereserveerd vanaf het begin van het project. Gedurende het ganse project was de watervoorziening zo verzekerd.

Lees meer

 

 

Links