Kant en klare waterbehandelingsinstallatie voor productie van proces- en ketelwater in het nieuwe Universitaire Ziekenhuis in Aarhus, Denemarken.

EUROWATER ontwikkelt en levert een totaalconcept van installaties die onthard en  gedemineraliseerd water produceren. Het betreft een ‘turnkey’ installatie, dit betekent dat EUROWATER de volledige verantwoordelijkheid opneemt voor levering en installatie van de toestellen, inclusief instrumentatie, leidingwerk, sturing, documentatie en handleiding. Het ziekenhuis dient enkel de ‘AAN’ knop in te schakelen.

Waterbehandelingssysteem

Hoewel de bouwwerken nog volop aan de gang zijn, worden de waterbehandelingssystemen reeds in de technische ruimtes van het nieuwe ziekenhuis geïnstalleerd. Het gebouw in opbouw zal het departement klinische biochemie, het departement pathologie en verschillende onderzoekslaboratoria huisvesten. Tijdens de verdere bouw worden de installaties beschermd tegen stof en beschadigingen, terwijl er reeds water kan aangeleverd worden. Naast het nieuwe systeem, heeft EUROWATER reeds een vergelijkbare waterbehandeling geleverd voor de kamers en doktersfaciliteiten van het ziekenhuis.

Since the delivery, the water treatment system has been covered by plastic material to protect from dust, as works on the technical room were not completed. The plastic was removed on the occasion of the photographing.
Since the delivery, the water treatment system has been covered by plastic material to protect from dust, as works on the technical room were not completed. The plastic was removed on the occasion of the photographing.
 

Het nieuwe waterbehandelingssysteem bestaat uit:

  • Ontharders die een continu debiet van 4 m³/h leveren. 
  • Een omgekeerde osmose installatie met een capaciteit van 7 m³/h. De installatie is voorzien van een RO-PLUS uitbreiding. Deze versie zorgt er voor dat het rendement van de installatie significant kan opgedreven worden. Ook het energieverbruik en de totale operationele kost dalen gevoelig door deze toepassing. Rendementen tot 90% kunnen gehaald worden zonder dat op kwaliteit of betrouwbaarheid wordt ingeleverd.
  • Water buffer van 4,500 liter
  • Frequentie gestuurde verdeel- en drukverhogingspompen 
  • UV disinfectie voorzien op een afzonderlijk frame. Dit doet dienst als (hygiënische) barrière om bacteriologische infecties te vermijden. 
  • Centrale stuurkast voorzien van PLC. De kast is voorzien van een “touch panel”, motorbeveiligingen, meet- en sturingsmateriaal. De PLC voorziet eveneens de communicatie met het Facility Management Systeem van het ziekenhuis.

 

 

 

Sleutel op de deur oplossing met uitvoerings- en resultaatsgarantie

Met uitzondering van het water reservoir worden alle installaties op 1 gezamenlijk frame gemonteerd. Dit betekent dat alle interne koppelingen, zowel elektrisch als hydraulisch, in de productiefaciliteiten van Eurowater (Stilling, Denemarken) werden uitgevoerd en getest. Het feit dat de installaties aan druk- en kwaliteitstesten in de fabriek worden onderworpen, levert enkele belangrijke voordelen in vergelijking met werken op site. Zo is er minder tijd te spenderen op site, met minder hinder en minder personen die tijdens de bouwwerken hinder kunnen veroorzaken. De bereikbaarheid en toegankelijkheid  van alle noodzakelijke componenten wordt geoptimaliseerd. Zowel voor EUROWATER als de klant levert dit besparingen op: er is minder kans op fouten en falingen en het vergemakkelijkt en versnelt de installatiewerken. 

Sleutelwoorden in de onderhandelings- en voorbereidingsfase van het project waren betrouwbaarheid, zekerheid, garantie, … allemaal belangrijke eigenschappen bij waterbehandelingsprojecten tot het verkrijgen van ‘proper’  en ‘perfect’ water.
Eurowater kan al deze vragen en eisen invullen in een duidelijk partnership met  haar klant. Hoofdaannemer of eindklant worden in nauwe samenwerking betrokken bij het project, zonder verantwoordelijkheid en afspraken uit de weg te gaan. Zo kunnen alle partijen zich concentreren op hun ‘core business’, het ontwerpen, beschrijven en bouwen van een complexe faciliteit, engineering van technieken, het runnen van een ziekenhuis en onderzoekscentrum, terwijl waterbehandeling de ‘core business’ is van Eurowater. Dat alles binnen de vooraf gestelde economische en tijdsbudgetten wordt gerealiseerd, wordt volledig door Eurowater verzekerd. Na oplevering wordt het volledige systeem overgedragen aan het ziekenhuis.
 

 

Lees meer