Nieuwe generatie water bereiding

EUROWATER heeft de waterbehandeling geleverd voor dit ultra-modern waterbedrijf dat gebruik maakt van de nieuwste technologiën voor online metingen, beluchting en drukfiltratie. Het drinkwaterbedrijf is zeker van een hoge kwaliteit en een veilige en betrouwbare drinkwaterbereiding.

 

 

Het Deense waterbedrijf van Braedstrup werd opgericht in 1909 en gedurende meer dan 100 jaren stond het vooraan wat betreft technologische ontwikkelingen.

Beginnende in 1937, voor de automatische sturing ingang vond, monteerde een ingenieur een vlotter met een lange staaf zodat hij het putwater niveau kon volgen vanuit zijn huis met behulp van een verrekijker. Wellicht was dit het eerste voorbeeld van een analoge afstandscontrole in Denemarken.

In 2015, meer dan 105 jaar na haar oprichting, was een nieuw en ultra-modern waterbedrijf klaar om ongeveer 2.200 gezinnen te voorzien van zuiver drinkwater. De toestellen en leidingen zijn nu in rvs zoals gebruikelijk in de moderne voedingsindustrie. In veel opzichten staat het waterbedrijf vooraan in de technologische ontwikkelingen. Het heeft demeest vooruitstrevende toestellen voor on-line monitoring van de waterkwaliteit beschikbaar op de markt, en garanddert zo haar voornaamste doel: een betrouwbare voorziening van zuiver drinkwater voor de inwoners.

 

Waterbehandeling is gesloten systemen

Het water komt uit drie boorputten. Het water extractie schema is gebaseerd op de laagst mogelijke werkingskosten en is gebaseerd op analyse van historische gegevens. Dit betekent dat de water extractie gelijkmatig verdeeld is over 24 uren - niet enkel gedurende de relatief korte periodes 's morgens en 's namiddags als de inwoners typisch grote volumes water verbruiken. De ruw water pompen worden gestuurd door een alternerende werking, wat betekent dat ze om beurten werken en dat de put waaruit gepompt uitgeschakeld wordt na een vooraf ingestelde tijd. Dit zorgt voor een optimale bescherming van de putten en geven een hoge graad van stabiliteit aan de putten waardoor de waterkwaliteit niet plots kan wijzigen, met een minder optimale waterbehandeling tot gevolg.

De waterbehandeling gebeurt in gesloten systemen. Voorheen oxideerde het waterbedrijf in Braedstrup het water over een cascade beluchter en open zand filters, maar vanwege de duidelijke voordelen van een gesloten systeem met betrekking tot hygiëne en drinkwater veiligheid, gebruikt het waterbedrijf nu gesloten drukfilters.

Vooraleer ijzer en mangaan verwijderd worden uit het water, wordt zuivere zuurstof geïnjecteerd die bereid wordt door een zuurstof generator. Het gebruik van zuivere zuurstof levert optimale voorwaarden voor de sturing van de zuurstof dosering, met het efficienste filtratieproces als gevolg.

 

De zuurstof wordt uit de lucht gehaald met een Oxymat zuurstof generator. In tegenstelling tot de cascade beluchting gebeurt de beluchting rechtstreeks in de inlaatbuizen van de filters.
 

Betrouwbare productie

De beluchtings- en filtratieprocessen gebeuren in twee onafhankelijke productielijnen. Elke lijn heeft zijn eigen oxidatie installatie en twee drukfilters, elk met een capaciteit tot 100 m³/h. De normale productie is ongeveer 40 m³/h, met een hoge mat evan flexibiliteit en betrouwbaarheid van de productie installatie. Het behandelde water wordt opgeslagen in twee onafhankelijke zuiver water reservoirs. De installatie is ontdubbeld zodat een lijn kan afgeschakeld worden voor preventief onderhoud, terwijl de andere drinkwater produceert, wat zo in een zeer hoge betrouwbaarheid resulteert.

Ruwweg 270.000 m³ water worden naar de stad Braedstrup en omgeving verpompt per jaar, wat een dagelijks verbruik geeft van 740 m³.

 

Pompstation voor the two zones the water works supplies.
 

Maatregelen tegen bacteriologische contaminatie

Voor gevallen van bacteriologische contaminatie, is een bypass voorzien op de uitlaat van de waterbereiding. Dit betekent dat de prodcutie snel kan hervat worden door een mobiele UV-installatie aan te sluiten voor de desinfectie van het water. SILHORKO-EUROWATER A/S heeft een aantal huurtoestellen beschikbaar voor dergelijke toepassingen.  Op deze manier zijn de eingebruikers verzekerd van een veilige en goede drinkwatervoorziening.

Lees meer over onze mobiele UV huurtoestellen

 

On-line controle van de waterkwaliteit

Betrouwbare, regelmatige en snelle metingen van specifieke parameters zijn cruciaal voor de controle van de water kwalitiet. De meteingen worden gebruikt in de interne opvolging van de waterbehandeling en ze zijn tevens een centraal element in het bereiken van de kwaliteitsstandaarden opgelegde drinkwaternormen. Daarenboven garandeert dit een stabiele waterbereiding met minimale stilstand.

In samanwerking met HACH, heeft SILHORKO-EUROWATER A/S een speciale drinkwater analyser ontworpen voor on-line metingen van een aantal water parameters, zoals turbiditeit, zuurstof, pH, temperatuur, geleidbaarheid, en redox. Het Braedstrup waterbedrijf heeft on-line metingen geïnstalleerd op vier plaatsen: op het ruw water, na de twee filtratielijnen, en op de uitgang van de waterbereiding.

 

Drinkwater analyser. Een analyser voor elke productie lijn
 

Online monitoring van het waterbehandlingsproces

Metingen vóór en na filtratie zijn belangrijke instrumenten in het opvolgen van het waterbehandelingsproces.

Metingen van het uitgaande water zijn belangrijk in het documenteren van het afgeleverde water naar de eindgebruikers.

Parameter Ruw water Na filtratie Uitgang waterbedrijf
Redox x    
Geleidbaarheid x    
pH x x x
Temperatuur x x x
Turbiditeit   x x
Zuurstof   x x


Redox is een samenvoeging van 'reductie' en 'oxidatie', en een maat voor het reducerend vermogen van het grondwater en zo een bescherming tegen nitraat infiltratie.

Geleidbaarheid staat voor het gehalte aan opgeloste zouten in het water. Wordt gebruikt als snelle weergave van het zoutgehalte.

pH-waarde geeft de zuurtegraad aan van het water. De waarde aan de uitgang van de waterbereiding moet liggen tussen 7 en 8.5.

Temperatuur: Een te hoge drinkwater temperatuur beïnvloedt de smaak en verhoogd de kans op bacteriologische groei. Er zijn geen opgelegde normen voor de temperatuur van drinkwater, enkel aanbevelingen. De pH-electrode van de analyser heeft een geïntegreerde temperatuurs sensor voor automatische compensatie.

Turbiditeit: Turbiditeit is de mate van troebelheid van een vloeistof. Turbiditeit kan veroorzaakt worden door fijne partiekels die onzichtbaar zijn voor het blote oog. Meting van turbiditeit is een sleutelfactor voor de waterkwaliteit.

Zuurstof: Tijdens de waterbehandeling wordt het water geoxideerd om ijzer en mangaan te kunnen affiltreren. Daarom is de waarde van de opgeloste zuurstof essentieel. Er moet ook een bepaald zuurstof gehalte in de leidingen aanwezig zijn om een goede smaak te garanderen en de groei van bacteriën te verhinderen, die welig tieren onder zuurstofvrije, anaërobe omstandigheden.

 
Ruw water inlaat is rechts en drinkwater uitgang is links
 

SCADA-systeem

De meetwaaren van de drinkwater analyses worden verzameld in een database en on-line weergegeven in het SCADA systeem van het waterbedrijf. The number and composition of possible reports generated by the system are almost limitless. Rapporten kunnen uitgeprint worden en worden opgeslagen als continue documentatie. De meetwaarden kunnen doorgestuurd worden naar andere opvolgingsprogramma's en vormen de basis van een systeem- en probleemanalyse die de kennis van de waterbehandeling verbetert. Het zijn belangrijke gegevens voor het optimaliseren van de werking, het energieverbruik, de waterkwaliteit, enz. De weergave van de meetresultaten gebeurt met behulp van de laatste nieuwe software op dat gebied.

Volledig op maat uitgewerkt SCADA systeem

Lees meer

 

Global links