EUROWATER brengt een bezoek aan Artsen Zonder Grenzen en steunt hun waterbehandelingsproject in Niger.

 

 

Een tijdje geleden besloot EUROWATER Belgium een Artsen Zonder Grenzen project te steunen, meer bepaald een waterwinningsproject in Niger. Naar aanleiding van deze samenwerking werd de volledige EUROWATER Belgium ploeg uitgenodigd voor een bezoek aan het Belgisch AZG-filiaal op de terreinen van Tour en Taxi te Brussel.

We werden er verwelkomd door de woordvoerder die ons wegwijs maakte in de manier van werken van de organisatie. Alhoewel de werkwijze soms warrig en hectisch kan lijken, is ze zeer efficiënt. Gezien de hoogdringendheid van de meeste interventies is snel en gevat handelen namelijk van levensbelang. 

Even later kwamen we meer op “ons” terrein toen we door hun Chief Operations wegwijs gemaakt werden in wat zij verstaan onder waterbehandeling. Eens een waterput geboord komt het er op aan om deze zo snel mogelijk operationeel te maken. Gezien men meestal werkt in gevaarlijke en geïsoleerde gebieden is doeltreffendheid de boodschap. Velen onder ons zagen al zandfiltratie en RO’s opduiken om het lokale grondwater enigszins drinkbaar te maken maar dit is voor AZG een veel te omslachtig gedoe. Het belangrijkste voor hen is om het water bacterievrij te maken, dit gebeurt meestal door chemicaliëndosering.

Eens men het pompdebiet kent stelt men de dosering af, dit met een zeer eenvoudig venturi/flow control systeem. Ook voor het desinfecteren van bestaande waterputten (vb. na insijpelen van sterk vervuild water na natuurrampen) wordt op vrij primitieve, maar doeltreffende manier te werk gegaan, steeds met hetzelfde doel voor ogen: Tijd winnen = mensenlevens redden.

 

Ebola

Brandend actueel in het AZG verhaal is de strijd tegen het niets ontziende Ebola virus. Een zeer gevaarlijke en in vele gevallen dodelijke bedreiging voor een 3-tal landen in West-Afrika; AZG werkt vooral in Sierra-Leone waar het virus bijzonder agressief tewerk gaat.


Besmetting gebeurt vooral via lichaamsvocht zoals bloed, speeksel, urine, snot, zweet, tranen…. Wie besmet raakt zit in nauwe schoentjes en kan maar beter hopen op een vroegtijdige ontdekking en doeltreffende behandeling.
De AZG medewerkers ter plaatse moeten er werken in zeer moeilijke omstandigheden en zetten er hun eigen leven op het spel. Gezien het reële besmettingsgevaar dienen er strikte en strenge voorzorgsmaatregelen genomen te worden. Belgische medewerkers werken er samen met lokale mensen in de strijd tegen Ebola.

Het aantrekken van de beschermingspakken volgens de voorgeschreven procedure is een prioriteit, dit gebeurt in samenwerking met een collega, want in je eentje redt je het niet. Het beschermingspak bestaat uit verschillende lagen; handschoenen, laarzen, hoofddeksel, mondmasker en oogbescherming. Dit doet men stap voor stap en neemt zo’n 20 minuten in beslag.

Eens het pak aan, trekt de AZG medewerker op het terrein voor zijn shift. Zo’n shift duurt ongeveer 1 à 1,5 uur. Een medewerker kan in die tijd tot 3 liter uitzweten. Na de shift dient men opnieuw zeer omslachtig te werk te gaan omdat elk contact met eventueel besmette kledij moet vermeden worden. In de uitkleedfase wordt men dan ook stelselmatig met desinfecterende spray besproeid.


Tot op heden is er men er steeds in geslaagd de AZG medewerkers besmettingsvrij terug in België te krijgen, wat getuigt van strikte opvolging van de veiligheidsprocedures.

Trainingssessie bij AZG in Brussel

EUROWATER Belgium wenst Artsen Zonder Grenzen veel succes toe in al hun activiteiten.

Hoed af voor deze mensen, ze verdienen ons respect. 

Verslag GT.

 

Lees meer over het AZG project in Niger.

Lees meer

 

Links